środa, 4 marca 2015

Wyższa Uczelnia w Giżycku - kształcenie na poziomie studiów wyższych I stopnia prowadzi obecnie nabór zimowy.

21 marca br. w Giżycku odbędą się pierwsze zajęcia dydaktyczne w nowym wydziale Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
— Organizacja Wydziałów na Mazurach to odpowiedź na życzenie lokalnych władz, które od dłuższego czasu czynią starania o własną „Akademię” – mówił dr Andrzej Zduniak, Rektor Uczelni, podczas uroczystości inauguracyjnych w Bartoszycach. — Ponadto lokalizacja wydziałów, jak i wybór kierunków kształcenia, ma swoje uzasadnienie w historii regionu Warmińsko-Mazurskiego.

Bezpieczeństwo zdrowotne w Giżycku, które rusza już od marca br., to edukacyjna nowość, nie tyko w skali regionu. Bogaty wachlarz specjalności stworzony został z myślą o szczególnym charakterze regionu warmińsko-mazurskiego oraz jego strategii rozwoju, opartej na trzech ważnych dziedzinach gospodarczych, jakimi są rolnictwo, gospodarka turystyczna oraz przemysł o technologiach przyjaznych środowisku. Zarówno sam kierunek, jak i wybrane specjalności skupiają się na problematyce bezpieczeństwa, stanowiącej główny obszar działalności dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Kandydaci na studia mają do wyboru wiele atrakcyjnych specjalności, dopasowanych do potrzeb rynku pracy i skonsultowanych z pracodawcami, takich jak np. bezpieczeństwo ekologiczne i eko-energetyka, bezpieczeństwo żywności i w żywieniu, ratownictwo medyczne, psychoprofilaktyka w wojsku, trener personalny z psychodietetyką, zarządzanie jakością w szpitalach i hotelach, zarządzanie prozdrowotne i leadership – specjalizacja wojskowa, czy agrobiznes w turystyce i wypoczynku.

Warto również dodać, że w tym roku Uczelnia świętuje jubileusz 10–lecia i na tę szczególną okoliczność przygotowała liczne promocje. Ta, dzięki której można zaoszczędzić najwięcej, bo nawet 13 000 zł to możliwość bezpłatnego studiowania drugiego kierunku lub drugiej specjalności. Studenci z Giżycka drugi kierunek studiów mogą realizować w Bartoszycach lub na dowolnym innym wydziale Uczelni albo wybrać dwie specjalności, płacąc czesne tylko za jedną.

Ponadto, dla osób, które rozpoczną studia od marca władze Uczelni zaplanowały chwilę na ładowanie akademickich akumulatorów przed intensywną edukacyjną przygodą i organizują dla studentów obóz integracyjny w dniach 26-29 marca 2015 r. w Gdańsku. Po pierwszych zajęciach w giżyckim Wydziale będzie okazja, by poznać się bliżej, zintegrować i mile spędzić czas w pięknej gdańskiej scenerii.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku, przy ul. 1 Maja 4/19 do 20 marca. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Uczelni


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz