poniedziałek, 12 stycznia 2015

Latarnicy cyfrowi mogą ubiegać się o wsparcie finansowe

Do końca marca 2015 roku Latarnicy Polski Cyfrowej nierealizujący Lokalnego Planu Działania, mają możliwość ubiegania się o minigranty – wsparcie finansowe na określone działania związane z ich latarniczą działalnością


Podnoszenie kompetencji Latarników to cel minigrantów

Głównym celem minigrantów jest podnoszenie kompetencji Latarników, poprzez wymianę doświadczeń lub uczestnictwo w wydarzeniach związanych tematycznie z działalnością latarniczą oraz integracja środowiska cyfrowych animatorów.

W ramach programu, Latarnicy Polski Cyfrowej mogą ubiegać się o refinansowanie kosztów związanych z wyjazdami, uczestnictwem w konferencjach, warsztatach czy innych wydarzeniach. Zwrot wydatków obejmować będzie koszty przejazdów, noclegów, opłaty konferencyjne, bilety wstępu oraz wyżywienia – szczegółowe wytyczne dookreślone są Regulaminem załączonym do artykułu. Maksymalna kwota minigrantu na nie może przekroczyć 1000,00 zł.

Pierwszy termin to 31 stycznia

Minigrant przyznawany jest na podstawie wniosku składanego przez Latarnika Polski Cyfrowej na formularzu, stanowiącym załącznik Regulaminu. Pierwszym terminem składania wniosku o przyznanie minigrantu jest 31 stycznia 2015. Każde koleje ogłoszenia o naborze, publikowane będą na portalu Lataranicy.pl raz w ciągu miesiąca kalendarzowego.

Wnioski rozpatrywane będą przez organizatorów do 7 dni od ogłoszonego zakończenia terminu naboru. Po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenie powiadomi Latarnika Polski Cyfrowej za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyznaniu minigrantu lub o odmowie przyznania środków.

Wszelkie pytania można kierować na adres minigranty@latarnicy.pl.

Źródło: latarnicy.pl

ZAŁĄCZNIKI: regulamin_programu_mini-grantow.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz