poniedziałek, 12 stycznia 2015

Ankieta dla pracowników samorządowych i nietylko :)

Jak oceniają Państwo kondycję finansową swojej gminy, czy budżet na 2015 rok będzie trudniejszy do realizacji niż poprzednie? Zapraszam do krótkiej ankiety.

Rok 2015 będzie dla wielu samorządów okresem wyzwań. Z jednej strony nowe zadania (reforma rejestrów państwowych) i start unijnych programów z perspektywy 2014-2020, z drugiej indywidualne wskaźniki zadłużenia limitujące możliwości pożyczkowe samorządów oraz stare problemy z niedofinansowaniem zadań zleconych.

W związku z tym chciałbym poprosić Państwa o ocenę perspektyw rozwojowych i kondycji finansowej naszej Gminy Miłki. Ankieta zawiera także pytania dotyczące III edycji szkolenia „Samorządowa Akademia Finansów”.

Przejdź do ANKIETY


Źródło: http://saf.ews21.pl/index.php?page=glowna

Witamy na platformie edukacyjnej poświęconej finansom jednostek samorządu terytorialnego!

10 grudnia 2014 r. rozpoczęła się rejestracja do III edycji naszego szkolenia, które przygotowali doświadczeni wykładowcy:

Szkolenie (10 wykładów) będzie realizowane w okresie od grudnia 2014 do 30 czerwca 2015

Zapraszamy do założenia konta i wypełnienia formularza rejestracyjnego
Konta założone przy okazji poprzednich edycji SAF są nadal aktualne i nie ma konieczności zakładania nowych.


Wykładowcy
- dr Jacek Sierak - obecnie wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wcześniej przez 22 lata pracował w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej, autor wielu publikacji na temat zarządzania finansami w gminach i gospodarki finansowej JST.

 - dr Remigiusz Górniak -   adiunkt na Wydziale Zarządzania Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie oraz kierownik Samorządowego Centrum Eksperckiego w ramach SWiBJ.   
W 2006 r. dr Górniak był kluczowym ekspertem w ramach projektu PL2003/005-710.01.06 "Przygotowanie projektów do wsparcia z EFRR" PHARE Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. Od 2009 r. do maja 2014 r. był kierownikiem Referatu Środków Zewnętrznych Urzędu Gminy Michałowice.
W latach 2005-2006 był członkiem Komitetu Monitorującego w ramach Priorytetu ZPORR "Pomoc techniczna" na lata 2004-2006. Od lutego 2003 do 2007 r. był ekspertem ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz jej oddziałów w zakresie opracowywania strategii rozwoju lokalnego gmin i powiatów, lokalnych programów rewitalizacji, wieloletnich planów rozwoju gmin i powiatów, studiów wykonalności inwestycji komunalnych.
Od 2004 r. jest członkiem zespołu ekspertów opracowującego dokumenty strategicznego planowania oraz studia wykonalności, analizy finansowo-ekonomiczne itp. dla gmin i powiatów. Dotychczas przygotował ok. 250 opracowań studyjnych.

- dr Michał Bitner - jest wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim oraz kierownikiem Podyplomowego Studium Zarządzania Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej. Był ekspertem Agencji Rozwoju Komunalnego, współpracował m.in. z Bankiem Światowym, Amerykańską Agencją ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), Kanadyjską Agencją Rozwoju Międzynarodowego i Ministerstwem Finansów. Jest autorem szeregu publikacji o tematyce prawnej i finansowej.


Do e-szkoleń można przystępować w trybie ciągłym!

Zapraszamy do założenia konta i wypełnienia formularza rejestracyjnego


Źródło: http://saf.ews21.pl/index.php?page=glowna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz