środa, 9 grudnia 2015

Zaproszenie na zebranie sołeckie 15.12.2015

Organizowane przez sołtysa które odbędzie się w Ośrodku Kultury w Miłkach w dniu 15.12.2015 o godzinie:

I termin 17:30, drugi termin 18.00
Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum
2. Wybór Przewodniczącego zebrania
3. Sprawozdanie sołtysa z wydatkowania Funduszu Sołeckiego za 2015
4. Wystąpienie pani wójt Barbary Mazurczyk godz 18.00. .
5. Omówienie Planów na 2016 rok funduszu sołeckiego oraz wolne wnioski
6. Zakończenie Zebrania
Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniu.
Wasz Sołtys
Piotr Krzysztof Dusyn

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz