poniedziałek, 2 listopada 2015

Konsultacje społeczne informacja dla ngo.

Wójt Gminy Miłki zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”
Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.gminamilki.pl oraz  bip.milki.warmia.mazury.pl  (zakładka: ogłoszenia)
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 29 października 2015 r. do 13 listopada 2015 r. na adres: Urząd Gminy Miłki, ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki na wypełnionym formularzu,
na adres: e-mail: ugmilki@post.pl, fax: (087) 421 10 07 bądź osobiście w pokoju 7.
Ponadto dnia 5 listopada 2015 r. o godz. 16.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Miłkach odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami gminy oraz organizacjami pozarządowymi.
 Kliknij na tytuł aby przeczytać cały teks
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy w Miłkach. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Justyna Leszczyńska – Boruch.

POBIERZ PONIŻSZE:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz