poniedziałek, 7 września 2015

Zebranie Wiejskie 18.09.2015 o godzinie: 17:30

Zaproszenie
Na Zebranie Wiejskie
Organizowane przez sołtysa które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 18.09.2015 o godzinie: 17:30

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum
2. Wybór Przewodniczącego zebrania
3. Podjęcie uchwały Budżetowej funduszu sołeckiego na 2016 rok
4. Aktualizacja planu odnowy sołectwa na 2015 -2020
5. Zakończenie Zebrania
Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniu.
Wasz Sołtys
Piotr Krzysztof Dusyn

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz