poniedziałek, 3 sierpnia 2015

7 sierpnia mija termin zgłaszania kandydatów do komisji

Wzrosną diety przewodniczących i zastępców obwodowych komisji ds. referendum. Z rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji wynika, że kwoty zmienią się ze 140 zł do odpowiednio: 180 zł i 160 zł. Diety pozostałych członków komisji nie zmienią się - wyniosą 140 zł.Diety zostały zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji w komisji. Przed zmianą, w rozporządzeniu z 2003 r., diety przewodniczących komisji i ich zastępców wynosiły 140 zł.

7 sierpnia mija termin na zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji obwodowej. Mają do tego prawo partie polityczne, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne oraz fundacje, które otrzymały do PKW zaświadczenie uprawniające do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych; takich podmiotów jest 133 - jak podała w piątek PKW. Do każdej komisji obwodowej ds. referendum te podmioty mogą zgłosić po jednym kandydacie. Kandydatami mogą być tylko osoby stale mieszkające na terenie danej gminy.

Głosowanie w referendum odbędzie się w blisko 27,5 tys. obwodach. W skład obwodowej komisji do spraw referendum powołuje się od 4 do 8 osób, dodatkowo w skład komisji wchodzi jedna osoba wskazana przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz