wtorek, 21 lipca 2015

Konkurs grantowy – .„Na dobry początek!”

20141118134445_0_Na_Dobry_PoczatekCelem konkursu grantowego Na dobry początek! jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. O dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 – 8 lat mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Można wygrać dotacje w wysokości od 3 do 10 tys. zł na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia związanego z realizowanym projektem (do 10% kwoty dofinansowania), porady specjalistyczne dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości 10% dofinansowania.
Projekty można zgłaszać w 2 ścieżkach: I – grupa docelowa: dzieci w wieku 2-8 lat mieszkające na wsiach i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej oraz ścieżka II – dzieci w wieku 2-4 lat z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które nie są objęte edukacją przedszkolną.
W ramach programu „Na dobry początek!” Fundacja BGK wsparła dotychczas realizację 188 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel niemal 1,653 mln zł. Ponad 6700 dzieci wzięło dotychczas udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, teatralnych, językowych, sportowych czy związanych z poznawaniem środowiska naturalnego.
Chcesz wiedzieć więcej Kliknij Tutaj. lub pod nr tel.: (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub mailowo: fundacja@fundacjabgk.pl
Źródło: Fundacja BGK www.fundacjabgk.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz