środa, 24 czerwca 2015

Prosument inaczej.

Rozdzielenie konieczności łączenia inwestycji w produkcję energii cieplnej i elektrycznej oraz obniżenie progu wielkości inwestycji dla gmin do 200 tys. zł – to tylko niektóre zmiany w programie Prosument.

 W zmienionym programie Prosument dodano zapis, że w przypadku skorzystania z dofinansowania NFOŚiGW na instalacje o mocy 0-10 kW beneficjent po 1 stycznia 2016 roku nie może korzystać z h taryf gwarantowanych, o których jest mowa w Ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Znacząco, bo – z 1 mln zł do 200 tys. zł obniżono dolny próg inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego rozszerzono katalog beneficjentów o ich stowarzyszenia oraz spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu posiadają 100 proc. udziałów.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom banków podniesiono górną granicę puli środków na pożyczki z dotacją, o jakie będzie mógł się starać bank. Bank będzie mógł wnioskować o dwukrotnie większą kwotę do 40 mln zł, kwota minimalna pozostała bez zmian. W programie zmieniono też zapisy odnośnie maksymalnych opłat i prowizji pobieranych przez banki.
Chcesz wiedzieć więcej Kliknij TutaŹródło: Serwis Samorządowy PAP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz