środa, 24 czerwca 2015

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dla Gmin

Nieprzypisany: Nieprzypisany
Resort polityki społecznej konsultuje do 24 czerwca projekt regulaminu konkursu na rok 2016 w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Aktualny program obowiązuje na okres 2014-2020. Generalnym jego celem jest wzmocnienie tzw. trzeciego sektora, zwiększenie zaangażowania obywateli w działania organizacji pozarządowych oraz wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych. Program ma cztery merytoryczne priorytety: małe inicjatywy, aktywne społeczeństwo, aktywni obywatele oraz silne organizacje pozarządowe. Dają one bogaty katalog możliwości pozyskania dofinansowania na lokalne inicjatywy. Także gminom i powiatom oraz ich stowarzyszeniom.
 
Samorządy wśród potencjalnych beneficjentów, możliwe partnerstwo
 
Przedstawiony projekt regulaminu, który konsultowany jest do 24 czerwca, zakłada, że beneficjentami dofinansowania działań lokalnych mogą być m.in. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Jest to zresztą zgodne z jednym z celów szczegółowych programu, tj. osiągnięciem wyższego stopnia współpracy administracji samorządowej z lokalnymi organizacjami społecznymi. Regulamin przewiduje możliwość dofinansowania projektów partnerskich, w tym publiczno-społecznych i publiczno-prywatno-społecznych. W takim działaniach jednym z partnerów może być jednostka samorządu terytorialnego lub ich związek.
 
Zasady finansowania
 
Dotacje na projekty jednoroczne mogą wynieść od 10 do 100 tys. zł, a na dwuletnie - od 20 do 200 tys. zł, przy wkładzie własnym od 5 do 10 proc., w zależności od wysokości oczekiwanej dotacji. Za formę wkładu własnego niefinansowego uważa się wyłącznie środki o charakterze osobowym, nie powodującym powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Jako środki własne osobowe wnoszona może być więc tylko nieodpłatna dobrowolna praca. Maksymalny poziom kosztów zarządzania projektem (tzw. koszty obsługi) ustalono na pułapie 30 proc. dotacji. 
 
Zmiany w regulaminie
 
Resort polityki społecznej, który przygotował program, informuje o wprowadzeniu w nim kilku zmian względem poprzednich edycji, m.in. zniesienie obowiązku składania oferty w wersji papierowej; na etapie realizacji projektu dopuszczalne będzie dowolne przesuwanie wkładu finansowego między pozycjami kosztorysu; ograniczenie liczby ofert składanych przez zarząd główny oraz oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej z 5 do 3.; modyfikacje w karcie oceny merytorycznej (dodatkowe pytania: dot. trwałości projektu, przejrzystości budżetu); modyfikacje w ofercie (dodanie do oferty pól dotyczących: wskazania celów szczegółowych P FIO, analizy ryzyka). 
 
Z projektem regulamniu i programem można zapoznać się tutaj:
http://www.pozytek.gov.pl/Konsultacje,Regulaminu,konkursu,FIO,w,2016,r.,3846.html 
 
Źródło: www.pozytek.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz