piątek, 27 marca 2015

"Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Miłkach"

W październiku 2014 r. Gmina Miłki zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Miłkach" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 "Środowisko Przyrodnicze" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.
 
Tytuł projektu: "Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Miłkach"
Całkowita wartość projektu:        207 615,49 PLN
Kwota dofinansowania:                136 434,00 PLN
Nazwa Beneficjenta:                      Gmina Miłki 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz