poniedziałek, 2 lutego 2015

V Podlodowe Zawody Wędkarskie - Odwołane.

Zawody zostały odwołane ze względu na słaby lod na jeziorze Miłeckim. Brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa na lodzie podczas imprezy jest głównym powodem odwołania zawodów w dniu 21.02.2015. Pod lodowe wędkowanie na jeziorze w Miłkach. Miłeckie Stowarzyszenie Wędkarskie zaprasza do udziału w V Pod lodowych Zawodach Wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Miłki. Zawody odbędą się 21 lutego 2015r. na jeziorze w Miłkach (start – Plaża W Miłkach) http://vobel.blogspot.com/

PLAN IMPREZY: godz. 8:00 •Zbiórka uczestników zawodów wędkarskich godz. 10:00 •Gry i zabawy dla dzieci •Rodzinny quiz wędkarski oraz zawody śnieżne •Degustacja potraw i produktów itp. 
 KOSZT UCZESTNICTWA •członkowie Stowarzyszenia Wędkarskiego – 10,00 zł •pozostali uczestnicy – 15,00 zł KONTAKT: osobiście lub pod nr tel. 501 312 073  
ZGŁOSZENIA: do 14.02.2015 Organizator: •Miłeckie Stowarzyszenie Wędkarskie Współorganizatorzy: • Gminny Ośrodek Kultury w Miłkach • Wójt Gminy Miłkach • Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. • Sołectwo Miłki • Panie z Miłek.

Możliwość

Regulamin zawodów podlodowych 1. TEREN ZAWODÓW1.1. Zawody mogą odbywać sie na akwenach, których warstwa lodu wynosi minimum 15cm grubości.                                                                                                                                1.2. Sektory i stanowiska wędkarskie powinny być równowartościowe pod względem głębokości.Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić minimum 10 metrów na jednego zawodnika. Wymiary sektorów ustala się tak, aby na każdego zawodnika przypadało nie mniej niż 400m. Minimalna głębokość łowiska, nie mniejsza niż 1, 5 metr.       
1.3 Miejsce usytuowania sektorów jest określone przez organizatora zawodów, z uwzględnieniem osobowości akwenu.                                                                                                               
1.4. Sektory są oznaczone tabliczkami z literami A, B, C itd., a granice chorągiewkami, szerokości pasa neutralnego między sektorami nie mniejsza niż 5 metrów.
1.5. Sektor zawodów musi być ze wszystkich stron oddzielony od widzów pasem neutralnym o szerokości nie mniejszej niż 5 metrów. 
2. SPRZĘT, PRZYNĘTY, ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH
2.1. Zawodnik łowi jedna wędka o długości minimum 30cm, trzymaną w ręku, wyposażoną w jedną mormyszkę.
- Długość mormyszki bez haczyka nie większa niż 15 mm, haczyk pojedynczy wlutowany. Kolor i kształt mormyszki dowolny.
- Zawodnik może mieć przy sobie nieograniczoną ilość wędek zapasowych.     
- Sygnalizator brań (kiwok) nie jest wliczany do długości wędki.
Zabrania się:    
- doczepiania jakichkolwiek materiałów do stosowanego zestawu i dodatkowego obciążenia.   
 - stosowania echosond w czasie zawodów i oficjalnego treningu.          
- używania przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka.
- stosowania mechanicznych wierteł.
2.2. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie dowolnych przynęt i zanęt, oprócz żywych, martwych i sztucznych rybek i ich części, jak również ikry ryb i jaj mrówek. Zanęty można używać bez wykorzystania zanętników stacjonarnych. Limit dla jednej tury używanych zanęt i przynęt wynosi maksymalnie do 5 litrów zanęty nawilżonej plus 1 litr ochotki (jokersa lub haczykowej) oraz 0, 5 litra innych robaków. Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza upoważniona komisja techniczna nie później niż na 10 minut przed pierwszym sygnałem zawodów.Stwierdzenie w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostaną zabrane przez Komisję Techniczną.Organizator może zmniejszyć limit dla jednej tury zawodów używanych zanęt i przynęt informując o tym w Komunikacie Nr 1.
2.3. Otwory w lodzie wolno wykonywać wyłącznie świdrem ręcznym o maksymalnej średnicy do 20 cm. Dopuszcza się stosowanie haka do "lądowania" ryb wyłącznie w przypadku ryb przewidzianych do zabrania. Świder na stanowisku musi znajdować się w pozycji pionowej nożem w dół ( wkręcony w lód).
2.4. Każdy zawodnik musi być wyposażony w linkę o długości minimum 10m, przywiązaną w pasie, zakończoną rzutka lub drążkiem. 
3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW
3.1. Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej bez podziału na kategorie.
3.2. Dopuszcza sie rozgrywanie dwóch tur zawodów jednego dnia. 
3.3. Zawody dwuturowe jedno i wielosektorowe mogą być rozgrywane na tym samym łowisku lub na różnych łowiskach. W zawodach wieloturowych stosuje sie ponowne losowanie.
3.4. Organizator zawodów zapewnia każdemu zawodnikowi po dwie chorągiewki do oznaczania otworu w lodzie (otworem nazywamy odwiert na wylot w lodzie), z numerami odpowiadającymi numerom identyfikatora zawodnika. Wymiary chorągiewek są dowolne, muszą być widoczne dla innych zawodników i sędziów.
3.5. Podczas odprawy technicznej odbywa się losowanie drużyn w porządku alfabetycznym w celu ustalenia ich kolejności przy losowaniu pierwszej tury. Na podstawie wyników tego losowania każda drużyna otrzymuje jeden wspólny numer, pod którym w czasie dwóch tur będą występowali zawodnicy tej drużyny. Drugiego dnia losowanie odbywa się według listy z pierwszego dnia w odwrotnej kolejności.
3.6. Losowanie sektorów dla poszczególnych zawodników każdej tury musi odbyć się nie wcześniej niż 180 minut przed rozpoczęciem zawodów w obecności kapitanów lub przedstawicieli drużyn.
3.7. W każdym sektorze musi znajdować się po jednym zawodniku z każdej drużyny.
3.8. Czas trwania jednej tury zawodów wynosi 3 godziny, w przypadku rozgrywania 2 tur jednego dnia czas trwania tury wynosi 2 godziny. Dopuszcza sie skrócenia czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby tura była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej ni. 1,5 godziny.
3.9. Przed pierwszym sygnałem (w czasie ustalonym podczas odprawy technicznej) zawodnicy odnotowują swoją obecność u sędziego sektorowego, następnie rozmieszczają się wzdłuż obwodu sektora.
3.10. Obowiązują następujące sygnały:
- pierwszy sygnał - na 5 min przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnicy wchodzą na łowisko i zajmują stanowiska wybrane przez nich do wiercenia i zaznaczają je chorągiewką. W czasie wejścia zawodników do sektora noże wiertła muszą znajdować się w pokrowcu. Pokrowiec jest zdejmowany z noża wiertła po przybyciu zawodnika do miejsca wiercenia otworu. W sektorze zawodnicy rozmieszczają się w odległości, co najmniej 5m jeden od drugiego. W przypadku sporu, przy umieszczaniu chorągiewek zawodników w odległości mniejszej niż 5m spór jest rozstrzygany przez sędziego, w tym poprzez losowanie;
- drugi sygnał - oznacza rozpoczęcie łowienia. Zawodnicy mogą swobodnie przemieszać się w łowisku i wiercić nieograniczoną liczbę otworów. Stanowisko jest uważane za zajęte po rozpoczęciu wiercenia oznaczonego chorągiewką otworu. Za rozpoczęcie wiercenia jest uważane ustawienie wiertła na lodzie. Łowienie jest dozwolone nie bliżej niż 5m od oznaczonych chorągiewkami obcych otworów. Chorągiewka winna znajdować się na lodzie w odległości nie większej niż 30cm od zajętego otworu i być widoczna dla sędziów i innych zawodników. Zawodnikom zabrania się pozostawianie obok niezajętych otworów jakichkolwiek innych przedmiotów, oprócz pojemników do przenoszenia sprzętu wędkarskiego oraz wierteł. Zabronione jest łowienie ryb w otworze nieoznaczonym chorągiewką. Do łowienia zalicza się każde wykorzystanie otworu, w tym wiercenie otworu i nęcenie.
- trzeci sygnał - oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 min;
- czwarty sygnał - oznacza zakończenie zawodów.Po czwartym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody. Zawodnik pozostaje na łowisku do czasu zabrania ryb przez sędziego kontrolnego.
3.11. Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie i ze szczególną rozwagą nie przeszkadzając innym zawodnikom i bez niepotrzebnego hałasu.
3.12. Zawodnik po pierwszym sygnale nie może korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych.
3.13.  Po pierwszym sygnale zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu, zanęt i przynęt. Za zgodą sędziego możliwa jest wymiana wiertła w razie jego uszkodzenia. Dostęp do strefy neutralnej mają wyłącznie sędziowie i trenerzy ekip oraz osoby upoważnione przez Sędziego Głównego. Sędziowie i trenerzy poruszają się w strefie neutralnej ze szczególną ostrożnością.
3.14. Po zakończeniu zawodów zawodnik przekazuje sędziemu kontrolnemu ryby. Jest obecny (lub jego przedstawiciel) przy ważeniu ryb.
3.15. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
W turze zawodów:- używanie sprzętu niezgodnego z przepisami- za wnoszenie, posiadanie lub korzystanie podczas zawodów z większej ilości zanęt, przynęt niż dopuszcza regulamin zawodów- łowienie ryb w otworze nieoznaczonym chorągiewką lub w innym niż wylosowanym sektorze albo poza granicami swojego sektora- używanie żywej lub martwej ryby, jako przynęty- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej- opuszczenie sektora bez ważnej przyczyny i bez zgody sędziego
W całych zawodach:- nie sportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego)- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby złowionej przed lub po zawodach lub w innym czasie i miejscu niż tura zawodów- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby będącej pod ochroną- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów 
4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH
4.1. W czasie zawodów łowi sie ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R.
4.2. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.
4.3. Ryby po złowieniu i zgłoszeniu sędziemu powinny zostać zabite i przechowywane w oznakowanych pojemnikach dostarczonych przez organizatora.
4.4. Ryby złowione w zawodach zabezpiecza organizator.
 5. PUNKTACJA
5.1. Zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb. Za ryby oblodzone, ośnieżone lub zabrudzone - tytułem kary, odlicza sie zawodnikowi 5 % punktów z wyniku uzyskanego w turze.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz