środa, 14 stycznia 2015

W styczniu wybór banków, w lutym możliwe składanie wniosków

wit092309328923m

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska planuje ogłosić w styczniu 2015 r. nabór wniosków dla banków, które wezmą udział w programie „Prosument”. Wyłoniony bank będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie od osób prywatnych.
Aby NFOŚiGW mógł ogłosić naboru wniosków w programie „Prosument” konieczne było wejście w życie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Ustawa została podpisana przez prezydenta 7 listopada br. i wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.
Kwota przewidziana do wydania w tej linii finansowania w roku 2015 i 2016 to 100 mln zł. Beneficjenci będą mogli składać wnioski o dofinansowanie do końca 2015 r.
Obecnie w ramach programu prosument NFOŚiGW podpisał już z gminami 10 umów na kwotę ponad 50 mln zł.
Natomiast z wojewódzkimi funduszami NFOŚiGW podpisał do tej pory umowy na 75 mln zł. W program zaangażowało się dotąd 6 wojewódzkich funduszy z Gdańska, Szczecina, Olsztyna, Wrocławia, Krakowa i Rzeszowa, przy czym tylko fundusze ze Szczecina i Olsztyna zamierzają współpracować – oprócz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – także z osobami fizycznymi.
Co ważne budżet programu „Prosument” został ostatnio zwiększony z kwoty 600 mln zł na 800 mln zł.

Program Prosument Warunki

Program Prosument wystartuje wII kwartale 2014 roku. Będzie trwał do 2018 roku. Dzięki niemu beneficjent otrzymuje dotację na inwestycje w instalacje odnawialnych źródeł energii. Jakie są warunki przyznania dotacji w programie Prosument? Sprawdź kto i na co może otrzymać dotację?
???????????????????????????????


Kto może otrzymać dotacje:
- osoby fizyczne
- spółdzielnie mieszkaniowe
- wspólnoty mieszkaniowe
- jednostki samorządu terytorialnego
Kwoty dotacji:

- w latach 2014-2015 dotacja wynosi 20-40% w zależności od typu instalacji. 20 % dopłaty na instalacje:

a) źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
b) pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
c) kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

-40% dopłaty do instalacji

d) systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp,
e) małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe,
f) mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

- po roku 2015 dotacja będą wynosić odpowiedznio do 15% i 30%
- maksymalny koszt instalacji objętej dofinansowaniem od 100 000 do 450 000 w zależności od typu instalacji jak i tego kto się stara o dotacje
- preferencyjny kredyt na koszt nie objęty dopłatą oprocentowany tylko 1%.
- określony maksymalny koszt jednostkowy dla każdego typu instalacji. Instalacja składa się kilku elementów dlatego określono tutaj maksymalny koszt każdego elementu instalacji.
- maksymalny okres finansowania 15 lat.ProgramProsument.org.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz