czwartek, 3 grudnia 2015

ARiMR przystępuje do zawierania umów na dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2016 r.

ARiMR pokryje za rolników część lub całości kosztów związanych z utylizacją: owiec, kóz, trzody chlewnej, bydła i koni.

12 firm złożyło w ARiMR wnioski o świadczenie w 2016 roku usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich. Usługi te polegają na zbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie. Koszty takich usług będzie pokrywała za rolników w znacznej części, w niektórych przypadkach w całości, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wszystkie przyjęte przez Agencję wnioski, spełniały kryteria formalne i zostały poddane ocenie punktowej zgodnie z zasadami podanymi w informacji o naborze wniosków opublikowanej na stronie internetowej Agencji. W wyniku dokonanej oceny, oferty dla poszczególnych województw zostały uszeregowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
Teraz ARiMR będzie podpisywał umowy z tymi 12 firmami utylizacyjnymi na świadczenie w 2016 r. usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich.
Po ich zawarciu, od 1 stycznia 2016 r. w poszczególnych województwach usługi z dofinansowaniem ARiMR będą świadczyły następujące podmioty utylizacyjne:
Chcesz wiedzieć więcej Kliknij Tutaj

Warmińsko - Mazurskie

trzody chlewnej,bydła
i koni.

PP-H "Hetman" Sp. z o.o. - 156,038 pkt.
"EKO - STOK" Sp. z o.o. - 137,946 pkt.
"STRUGA" S.A. - 66,642 pkt.
"Elkur" sp. j. - 61,084 pkt.
"Saria Polska" Sp. z o.o. - 41,403 pkt.
"Energoutil" Jan Laskowski - 38,394 pkt.
P.W. "AMBA" Sp. z o.o. - 18,274 pkt.
ZR-P "FARMUTIL HS" S.A. - 14,855 pkt.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz