środa, 2 września 2015

Konsultacje społeczne w gminie Miłki dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW Powiatu Węgorzewskiego i Giżyckiego oraz Gminy Srokowo (obszar działania LGD9/LGR) na konsultacje społeczne dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020: 09 września 2015r. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Miłkach (ul. Szkolna 1B)


POWIEDZ  NAM  CO  CHCIAŁBYŚ  ZROBIĆ  DLA  SIEBIE
I  SWOJEGO  OTOCZENIA
RAZEM  ZDECYDUJEMY  O  JAKOŚCI  NASZEGO  ŻYCIA  -  TU  I TERAZ
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW
Powiatu Węgorzewskiego i Giżyckiego oraz Gminy Srokowo
(obszar działania LGD9/LGR)
na konsultacje społeczne dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020,
które odbędą się w każdej gminie członkowskiej LGD9/LGR, a poprowadzi je
prof. Zbigniew Brodziński.

Konsultacje społeczne w gminie Miłki odbędą się 09 września 2015r. o godz. 16.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Miłkach (ul. Szkolna 1B).
Pełny terminarz konsultacji (9 gmin) można pobrać ze strony: http://www.3.mazurylgd9.pl/lsr-2014-2020/harmonogram-konsultacji/
Plan spotkań:
1.   Koncepcja rozwoju lokalnego obszaru LSR (charakterystyka obszaru i jego spójności oraz plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR)
2.    Diagnoza obszaru, analiza SWOT
3.    Zdefiniowanie problemów, opracowanie celów, wskaźników, kryteriów
4.    Plan komunikacji, procedury ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR
5.    Podsumowanie warsztatów strategicznych
LSR 2014-2020 opracowywana jest we współpracy Związku Stowarzyszeń LGD9
i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurska”, a środki na jej realizację będą pozyskane z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego (EFMR).

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.mazurylgd9.pl w zakładce LSR 2014-2020 oraz w biurze Związku Stowarzyszeń LGD9 w Węgorzewie: ul. 3 Maja 15D; tel. + 48 87 427 06 17.
Wszystkich zainteresowanych, w tym przedsiębiorców, rolników i aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz