wtorek, 4 sierpnia 2015

Prosument nabór wniosków do programu

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków do programu ProsumentNFOŚiGW w ramach programu Prosument ogłosił nabór wniosków dla samorządów o dofinansowanie zakupu i montażu mikronstalacji OZE. W ramach naboru przeznaczono na dofinansowanie 50 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 10.08.br
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” (Część 2a programu).

W momencie składania wniosku beneficjent musi posiadać wstępne umowy, określające m.in. warunki realizacji, finansowania, udostępniania nieruchomości dla celów instalacji i eksploatacji inwestycji oraz kontroli, z osobami fizycznymi, wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi (lista instalacji w budynkach stanowi załącznik do wniosku).

Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym w formie dotacji 20-40 proc. a reszta w formie pożyczki oprocentowanej na 1 proc. w skali roku. Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 200 tys. zł.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz