poniedziałek, 22 czerwca 2015

Zapraszamy na szkolenia

Zapraszamy na szkolenia skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa Warmińsko – Mazurskiego.


Celem szkoleń jest zapoznanie uczestników/czek z nowymi/innowacyjnymi rozwiązaniami w zlecaniu zadań organizacjom pozarządowym na podstawie wypracowanego Modelu Efektywnej Kontraktacji Usług Społecznych w ramach projektu innowacyjnego „Razem w kierunku profesjonalizacji działań”.
Model upowszechniany jest w całej Polsce, także w województwach, gdzie nie był testowany. Uczestnicy/czki szkoleń będą mieli/ały możliwość zapoznania się z praktycznymi przykładami i efektami stosowania proponowanych typów współpracy samorządów i organizacji pozarządowych.
Szkolenia odbędą się w dniach 29 – 30 czerwca 2015 w hotelu OMEGA, ul. Sielska 4a, Olsztyn
PROGRAM SZKOLENIA, 29 -30 czerwca 2015, Hotel OMEGA, ul. Sielska 4a; Olsztyn

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz