poniedziałek, 4 maja 2015

Węgorzewo. Warsztaty "Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi"

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”: 19-20 maja 2015 w Węgorzewie.
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
1.Wstęp do dyskusji o nierówności stron między JST i NGO
a. Problem nierówności stron.
b. Problem nieobecności radnych w procesie współpracy międzysektorowej.
c. Problem niedostatku kultury współpracy.
2. Budowanie kultury współpracy między administracją publiczną z organizacjami pozarządowymi.
a. Szukanie przez uczestników szkolenia odpowiedzi, co można zmienić w relacjach JST-NGO.
3. Zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
4. Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych –Systemowe podejście do współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – płaszczyzny współpracy
5. Zasady tworzenia program współpracy jst z organizacjami pozarządowymi.
6. Nowe Model Kontraktowania Usług Społecznych – „Od partnerstwa do kooperacji” – innowacyjne rozwiązania współpracy gmin z trzecim sektorem.
- Bon na aktywność – regranting
- Kooperacyjne rozwiązania problemów
- Zlecanie instytucji
- Zlecanie usług
7. Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego i NGO – przykłady dobrych praktyk.
8. Skuteczna współpraca - O czym warto pamiętać?
Warsztaty poprowadzi: Lech Zwoliński
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: e.lawecka@irse.pl
Warsztaty odbędą się 19-20 maja 2015 w Urzędzie Miasta ul. Zamkowa 3 w Węgorzewie
Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: http:// irse.pl lub pod numerem telefonu: 536 330 666
Warsztaty odbywają się w ramach projektu „W SIECI NGO” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
miejsce: Zamkowa 3, Wegorzewo, woj. warmińsko- mazurskie
organizator: Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej
tel.: 536 330 666, e-mail: e.lawecka@irse.pl
www: http://www.irse.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz