poniedziałek, 18 maja 2015

Latarnicy zapraszają samorządy gmin do udziału w projekcie edukacji cyfrowej dorosłych – latarnicy2020.pl

Latarnicy zapraszają samorządy gmin do udziału w nowym ogólnopolskim projekcie edukacji cyfrowej dorosłych – latarnicy2020.pl, którego realizację planujemy na lata 2016-2018. Samorządy pełnić w nim będą ważną rolę – oficjalnych partnerów projektu. Chcemy wykorzystać najbliższe miesiące na zbudowanie konsorcjum łączącego działania dużej grupy polskich gmin – apelował Krzysztof Głomb podczas konferencji „Perspektywa 2020: Cyfrowe kompetencje warunkiem rozwoju Polski”, która odbyła się 16 kwietnia w Warszawie.

Konferencja poświęcona działaniom na rzecz edukacji cyfrowej w Polsce, możliwym do realizacji przy wsparciu środków funduszy unijnych w latach 2015-2020 zgromadziła blisko 200 przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji, które aktywnie działają na rzecz integracji cyfrowej.
Wydarzenie otworzył minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki, który w swoim wystąpieniu przedstawił najbliższe plany swojego resortu. Robimy wszystko, aby odsetek Polaków, którzy nie korzystają dziś z Internetu był mniejszy. Największym wyzwaniem jest tworzenie infrastruktury internetowej, a Polska jest dziś największym placem budowy sieci światłowodowej – mówił. W swym wystąpieniu podkreślił także, iż zwiększenie liczby aktywnych internautów, a także poszerzenie oferty e-administracji możliwe będzie pod warunkiem wyzbycia się lęku przed nowymi technologiami. Prawdziwe korzyści z wdrożenia e-administracji osiągniemy, kiedy z usług elektronicznych korzystać będzie większość obywateli i przedsiębiorców –podkreślił.
Źródła finansowania projektów rozwoju cyfrowego – zarówno infrastrukturalnych jak i edukacyjnych (PO Polska Cyfrowa, PO Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalne Programy Operacyjne) – zaprezentował Rafał Sukiennik, dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
Przed uczestnikami wydarzenia zaprezentowali się także sami Latarnicy Polski Cyfrowej. Celina Maciejewska z Łodzi, Agnieszka Sendor z Krakowa oraz Robert Jurek z Niedźwicy Dużej opowiadali o swojej pracy, sukcesach edukacyjnych oraz pozytywnych zmianach jakie zauważają wśród uczestników latarniczych zajęć.
W trakcie dyskusji poświęconej cyfrowej aktywności dorosłych Polaków, zwrócono szczególną uwagę na znacznie edukacji dostosowanej do możliwości oraz potrzeb przedstawicieli pokolenia 50+. O kontynuację latarniczego ruchu apelowali Mieczysław Augustyn - senator RP oraz przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP oraz Michał Szczerba, poseł RP i przedstawiciel Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP. Grzegorz Dudzik - burmistrz Miasta Zielonka, podkreślił, iż Latarnicy to nie tylko edukatorzy, ale także liderzy pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach. W trakcie dyskusji poruszono także temat skutecznego włączenia do codziennej agendy pracy samorządów działań na rzecz edukacji oraz tego jak do działań przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu przekonać wójtów i burmistrzów.
Bardzo ważnym punktem programu było wystąpienie Krzysztofa Głomba, prezesa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, który zaprezentował projekt Latarnicy2020.pl, który kontynuować będzie program Polska Cyfrowa Równych Szans i opierał się na współpracy SMWI z samorządami gmin, lokalnymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz Latarnikami Polski Cyfrowej. W swoim wystąpieniu, podkreślał on ważną rolę samorządów jaką będą odgrywać w nowym projekcie oraz zapraszał ich przedstawicieli do współpracy w tworzeniu założeń programu.
Konferencję zakończyła dyskusja poświęcona skutecznej integracji cyfrowej Polaków, w której udział wzięli: burmistrz Grzegorz Dudzik, Hanna Kontkiewicz-Chachulska (pełnomocnik Zarządu Orange Polska ds. sieci szerokopasmowych), Wiesława Borczyk (prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku), Michał  Ptaszyński (zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Cyfrowego MIR) oraz Anna Popek, dziennikarka TVP.
Pełna galeria zdjęć z wydarzenia, autorstwa Kamili Szuby, dostępna jest na portalu Flickr. 
Materiał filmowy poświęcony programowi Polska Cyfrowa Równych Szans oraz Latarnikom Polski Cyfrowej dostępny jest na kanale YouTube Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" 
Zainteresowanych projektem Latarnicy2020.pl zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie (Anna Tyrała; email: a.tyrala@mwi.pl; tel. 502 358 455 oraz odwiedzenia strony http://latarnicy2020.pl/, gdzie znajdują się podstawowe informacje o tej inicjatywie.
Prezentacja Artura Krawczyka.pdf
Prezentacja Rafała Sukiennika.pdf

ZAKRES PROJEKTUW ramach projektu finansowane będą: popularne zajęcia dla dorosłych mieszkańców gminy, w tym seniorów, wprowadzające w świat internetu i usług cyfrowych
Szkolenia dla nauczycieli, urzędników, pracowników placówek publicznych z zakresu umiejętności cyfowych przydatnych w pracy zawodowej
Koordynacja działań w projekcie
Szkolenia nowych Latarników Polski Cyfrowej - edukatorów lokalnych
Realizacja wydarzeń promujących nabywanie przez osoby 50+ nowych kompetencji cyfrowych powiązanych z lokalnymi wydarzeniami w gminie (festyn, święta)
Utworzenie Latarni Polski Cyfrowej - pracowni edukacji cyfrowej [zgodnie z wymogami PO PC możliwe tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych]

Źródło:/https://latarnicy.pl/blog/article/smwi-zaprasza-gminy-do-konsorcjum-projektu-latarnicy2020pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz