czwartek, 2 kwietnia 2015

Spotkanie Sołeckie 10.04.2015

Zaproszenie
Na Zebranie Wiejskie
Organizowane przez sołtysa które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 10.04.2015 o godzinie: 17:00

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum
2. Wybór Przewodniczącego zebrania
3. Spotkanie z Wójt Gminy Miłki Barbarą Mazurczyk.
4. Dyskusja na temat Jeziora i Oczyszczalni ścieków oraz ceny ścieków.
5. Dyskusja na Temat Informatyzacja Gminy.
6. Letnie Zawody Wędkarskie Dyskusja (Stowarzyszenie Wędkarskie)
7. Zakończenie Zebrania
Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniu.
Wasz Sołtys
Piotr Krzysztof Dusyn

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz