środa, 29 kwietnia 2015

Do oczyszczania jezior i stawów można wykorzystać bakterie - Czy w Miłkach też?


Wyselekcjonowane specjalistyczne szczepy bakterii w warunkach tlenowych pomagają oczyszczać jeziora i stawy.  Zaprzęgnięte w ten sposób do pracy mikroorganizmy potrafią oczyścić wody akwenu bezpieczną metodą biologiczną w niespełna pół roku.
Nowatorską metodę oczyszczania jezior opracowali naukowcy z Zakładu Ekologii Mikroorganizmów oraz Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych z Uniwersytetu Warszawskiego wraz z firmą Eco-Life System pod kierunkiem profesora Ryszarda Chrósta.

"Metoda ta polega na wprowadzeniu do osadów dennych i toni wodnej zanieczyszczonego zbiornika bakterii, które były wcześniej wyizolowane z naturalnych środowisk wody i gleby. Bakterie, w warunkach tlenowych z ogromną szybkością rozkładają zgromadzone w wodzie i osadach, zanieczyszczenia organiczne. Przetwarzają je do dwutlenku węgla i biomasy, którą finalnie w łańcuchu pokarmowym zjadają ryby" - wyjaśnił prof. Chróst.
Podkreślił, że to metoda nowatorska na skalę Polski i świata.
"Innowacyjność metody polega na tym, że jest ona ekologicznie bezpieczna, bo nie stosuje się w niej żadnych chemicznych związków, ale wykorzystuje naturalne procesy biologiczne z udziałem bakterii. Zauważalna poprawa jakości wody może nastąpić już po 4-5 miesiącach" - tłumaczył naukowiec.
Dotychczas najczęściej oczyszczano płytkie jeziora i stawy w sposób mechaniczny. Usuwano osady denne i wraz z nimi wydobywano ze zbiornika zgromadzone w nich zanieczyszczenia. Aby poprawić jakość wody, stosowano także związki chemicznych zawierające aluminium. Ten miał wiązać związki fosforu, odpowiedzialne za nadmierny rozwój fitoplanktonu i zarastanie jezior.
"Te metody są bardzo inwazyjne i często ekologicznie katastrofalne dla jezior. Poza tym, skutki takich zabiegów ujawniają się dopiero po 3-5 latach, bo dopiero wówczas ekosystem akwenów na nowo zaczyna funkcjonować" - podkreślił prof. Chróst.
Zauważył, że dodatkowym problemem przy tych sposobach odnowy zbiorników jest składowanie i utylizacja osadów dennych. Takie zabiegi są kosztowne i kłopotliwe.
Zastosowaniem biologicznej metody wprowadzonej przez warszawskich naukowców są zainteresowani warmińsko-mazurscy samorządowcy: z gminy Biskupiec, którzy chcą oczyścić jezioro Kraks Mały, oraz z gminy Kętrzyn, gdzie oczyszczone miałoby być Jezioro Kętrzyńskie. Metoda może być także zastosowana w Zbiorniku Sulejowskim w województwie łódzkim oraz w stawie zdrojowym w kompleksie parkowo-sanatoryjnym w Nałęczowie.
Jak ocenił prof. Chróst, wiele zbiorników wodnych, a szczególnie płytkich jezior i stawów położonych w miastach i miejscowościach turystycznych, od wielu lat była i jest intensywnie wykorzystywana gospodarczo. Jeszcze kilkanaście lat temu spływanie do jezior ścieków i zanieczyszczeń zbieranych ze zlewni rzek było powszechnym zjawiskiem.
Tymczasem organiczne związki azotu i fosforu znajdujące się w ściekach powodują silną eutrofizację jezior, czyli ich zarastanie. "To oznacza katastrofalne skutki dla jakości wody i ekologicznego funkcjonowania takich zdegradowanych środowisk wodnych" - podkreślił naukowiec.
Każdego roku na Warmii i Mazurach mieszkańcy i turyści obserwują zakwity sinic w naszej miejscowości Miłki ten widok od kilku lat wraz z zapachem jest dosyć uciążliwy. To jeden ze skutków degradacji jeziora. Kąpiel w takim akwenie jest niebezpieczny, bo w wyniku zakwitu sinic uwalniają się toksyny uszkadzające układ nerwowy albo wątrobę człowieka. Jeziora i stawy, w których dochodzi do masowego pojawiania się sinic są całkowicie nieprzydatne także ze względów gospodarczych; nie można w nich hodować ryb, nie mogą być także źródłem wody pitnej.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,399227,do-oczyszczania-jezior-i-stawow-mozna-wykorzystac-bakterie.html

W Mrągowie, jest firma która zajmuje się oczyszczaniem wody w stawach, ale także w innych zbiornikach, m.in. na oczyszczalniach ścieków, wykorzystując metodę opracowaną przez prof. Ryszarda Chrósta z Zakładu Ekologii Mikroorganizmów Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to metoda biologiczna, całkowicie bezpieczna dla ryb i innych żywych organizmów żyjących w widzie, także dla roślin.Od ubiegłego tygodnia, przez trzy miesiące, do stawu będą wrzucane tabletki i proszki. Zawarte w nich bakterie "zjadają" osad znajdujący się na dnie zbiornika. To właśnie ten osad odpowiada za jakość wody.
Firma z Mrągowa może pochwalić się bardzo dobrymi referencjami. Przez trzy miesiące bakterie z Eko-Tabsów "zjadają" około 70, a nawet do 90 procent osadów. Biorąc pod uwagę, że średnio w ciągu roku wytwarza się w zbiorniku około 1 cm osady, taka kuracja może dla zbiornika być skuteczna co najmniej na kilkanaście lat. Tak w każdym razie przekonuje firma.
W Jeziorze Miłkowskim do tej poru nie próbowano innych metod oczyszczania ze względu na koszty.


Opis działalności

Eco Life System Sp. z o.o. tworzy specjalistyczne i innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

Produkty i usługi

Oczyszczalnie ścieków

Technologia Eco Tabs™ ma wielorakie zastosowanie m.in. do: zbudowania nowej flory bakteryjnej w czasie rozruchu nowej oczyszczalni ścieków, do interwencyjnej stabilizacji pracy oczyszczalni komunalnych i przemysłowych, do redukcji bardzo dużych ładunków, do napowietrzania, do eliminacji tłuszczów i substancji ropopochodnych oraz chemicznych zanieczyszczeń, do utylizacji profermentu z biogazowi i osadu w komunalnych oczyszczalniach ścieków, do likwidacji osadu w lagunach.
Odpowiednio dozując produkty Eco Tabs™ na oczyszczalni ścieków osiągnie się:

• redukcję fosforu (biologiczny zamiennik PIX-u),
• redukcję ChZT, BZT5, amoniaku i zawiesiny,
• mniejsze zużycie energii elektrycznej na napowietrzanie – z racji zawartości tlenu związanego
w kompozycji biopreparatu,
• redukcję osadu nadmiernego – w efekcie mniejsze zużycie polimerów i niższe koszty gospodarki osadowej,
• wiązanie metali ciężkich do soli nierozpuszczalnych w wodzie niezależnie od środowiska (pH, REDOX),
• higienizację ścieków oczyszczonych,
• higienizację osadu,
• redukcję odorów (znaczną redukcję siarkowodoru - dzięki czemu oczyszczalnia będzie lepszym sąsiadem),
• stabilizację pracy oczyszczalni przeciążonych,
• stabilizację pracy oczyszczalni z brakującym węglem organicznym (w kompozycji biopreparatu jest węgiel organiczny).

Efekt końcowy to efektywniejsze działanie oczyszczalni i niższe koszty eksploatacyjne. 
 

  

Stawy i jeziora

Sinice  

Związki toksyczne produkowane przez sinice, to jedne z najbardziej trujących substancji produkowanych przez organizmy żywe. Z uwagi na nasze zdrowie, trudne decyzje o bezwzględnym zakazie kąpieli są bardzo mocno nagłaśniane i brzmią rygorystycznie. Takie decyzje bywają jednak zagrożeniem dla lokalnego biznesu. Sprawiają one, że nawet najbardziej znane kąpieliska czy ośrodki turystyki wodnej, tracą popularność, a samorządy tracą sezonowe wpływy i to na długie lata. 
Skala problemu w Polsce jest ogromna, a zjawisko nasila się. Problem rośnie jeszcze bardziej, gdy okoliczne miasta i wsie zaopatrują się w wodę z danego zbiornika zaatakowanego przez te organizmy. Kolejne próby zabezpieczenia wód przed tą plagą są nieskuteczne, gdyż nie były dostępne ekonomicznie uzasadnione, efektywne i zrównoważone rozwiązania w celu zapobiegania i likwidacji zakwitów sinic w małej, jak i w dużej skali. 
Dzięki wykorzystaniu technologii Eco Tabs™, jesteśmy teraz w stanie zapobiec tym zakwitom i skutecznie oraz bezpiecznie usunąć je z wody wraz z wytworzonymi przez nie toksynami.  
 

Bioremediacja zbiorników wodnych  

Eutrofizacja jest procesem jednokierunkowym, prowadzącym do gromadzenia się w wodach i osadach jeziornych coraz większych ilości różnorodnych form materii organicznej a w końcu do wypłycenia i całkowitego „zarośnięcia” jeziora. 
Technologia Eco Tabs™ wykorzystuje naturalne procesy samooczyszczania się wód. Polega na przyspieszeniu tempa mineralizacji i respiracji materii organicznej zdeponowanej w toni wodnej i osadach dennych zbiornika. Nowatorska technologia polega na wprowadzeniu do osadów dennych i/lub wód jeziora preparatów zawierających mieszankę enzymów szybko rozkładających zanieczyszczenia organiczne oraz bakterii wykazujących szczególnie wysoką aktywność w wykorzystywaniu degradowanych przez enzymy zanieczyszczeń organicznych w celu ich całkowitej mineralizacji. W wyniku jednoczesnego, sprężonego działania na materię organiczną w osadach i toni wodnej degradacji enzymatycznej i mineralizacji – substancje organiczne stanowiące nadmiar w osadach dennych zostają zwykle w ponad 70% przekształcone w CO2, który rozpuszcza się w wodzie do stanu równowagi z jego stężeniem w powietrzu, a jego nadmiar ulatnia się do atmosfery. Pozostałe ok. 30% degradowanych substancji organicznych z osadów dennych i wody jeziora zostaje zamienione w biomasę bakterii, która jest następnie wykorzystywana jako źródło pokarmu przez bakteriożerców, którzy na końcu łańcucha pokarmowego w jeziorze zostają zjedzeni przez zooplankton i ryby (ten łańcuch przemian troficznych zwiększa ilość pokarmu dla ryb, co w rezultacie doprowadza do wzrostu ich biomasy w jeziorze).
 

Załącznik: Eliminacja sinic w zbiornikach wodnych

 

http://www.ecolifesystem.com.pl/page_product_applications_water_sources.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz