niedziela, 25 stycznia 2015

WYBORY SOŁTYSA - DOKUMENTY


WYBORY ORGANÓW SOŁECTWA tj. SOŁTYSA I RAD SOŁECKICH
W GMINIE MIŁKI
na czteroletnią kadencję 2015-2019
Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów i kończy się po zakończonej kadencji rady gminy. Po upływie kadencji rady gminy, dotychczasowy Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

Wybór sołtysa odbywają się wg zasad określonych przez Radę Gminy w Statutach Sołectw.
Wybór rady sołeckiej dokonuje się na zebraniu wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy.
Termin wyborów organów sołectwa zarządza Wójt Gminy, w terminie do 6 miesięcy od dnia wyborów samorządowych. WYBORY SOŁTYSA W MIŁKACH ODBĘDĄ SIĘ 2 LUTEGO W OŚRODKU KULTURY O GODZINIE 19 00.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015

Załączniki
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz