poniedziałek, 22 grudnia 2014

Zaproszenie na zebranie sołeckie 29.12.2014

Organizowane przez sołtysa które odbędzie się w Ośrodku Kultury w Miłkach w dniu 29.12.2014 o godzinie:

I termin 17:00, drugi termin 17.30
Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum
2. Wybór Przewodniczącego zebrania
3. Podjęcie uchwały dotyczącej funduszu za 2014 r.
3. Sprawozdanie sołtysa z wydatkowania Funduszu Sołeckiego za 2014
4. Omówienie Planów na 2015 rok funduszu sołeckiego.
5. wolne wnioski
6. Zakończenie Zebrania
Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniu.
Wasz Sołtys
Piotr Krzysztof Dusyn

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz