wtorek, 4 listopada 2014

Zagłosuj bez meldunku!

Zagłosuj bez meldunku! Dopisz się do spisu wyborców w trzech prostych krokach!
1. Wypełnij wniosek o wpis do rejestru wyborców
Razem z wnioskiem wypełnij oświadczenie o obywatelstwie i miejscu zamieszkania. (wzór wniosku i oświadczenia możesz pobrać w urzędzie gminy/dzielnicy lub ze strony internetowej urzędu). Wniosek możesz złożyć najpóźniej 5 dni przed wyborami!
2. Udaj się do urzędu gminy/dzielnicy
W wydziale spraw obywatelskich złóż wniosek, oświadczenie oraz skan dowodu osobistego. Pamiętaj aby mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem! Aby zmniejszyć szansę na odrzucenie Twojego wniosku weź ze sobą umowę najmu mieszkania lub umowę o pracę/ umowę zlecenie czy zaświadczenie z uczelni co potwierdzi, że przebywasz w danej miejscowości na stałe!
3. Potwierdzenie i Możesz głosować w referendach i wyborach!
Urząd ma 3 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku - po tym czasie zadzwoń do urzędu lub udaj się osobiście aby otrzymać potwierdzenie rejestracji do spisu wyborców. Gotowe! Teraz możesz głosować w referendum czy wyborach w nowym miejscu zamieszkania, bez meldunku!
Dopisz się przez internet! W Warszawie i wielu innych miejscowościach wniosek złożysz przez internet! Więcej na stronie http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet… (musisz zarejestrować konto w systemie ePUAP).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy oraz adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.
Do wniosku dołącza się:
  1. kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
  2. pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Przepis ten dotyczy również wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.
Przepisy prawa wyborczego nie określają ostatecznego terminu, w którym wniosek powinien zostać złożony, gdyż rejestr wyborców jest stały, a nie prowadzony w związku z konkretnymi wyborami. Jednak im wcześniej złoży się wniosek tym lepiej, bowiem złożenie dokumentów ostatniego dnia przed wyborami, może skutkować wydaniem decyzji dopiero po wyborach. A przypominamy, że na decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydawana urzędnicy mają 3 dni od dnia wniesienia wniosku.
Nie czekajcie więc do ostatniego tygodnia przed wyborami.
Wzór wniosku oraz wzór pisemnej deklaracji dostępne są poniżej oraz w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy Miłki przy ul. Mazurskiej 2.
Pliki do pobrania:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz