środa, 19 listopada 2014

WYKAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST WYBRANYCH W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R.

Zapraszam do przeczytania załącznika w którym zamieszczone są oficjalne wyniki wyboru Wójta Gminy Miłki. Na podstawie danych elektronicznych otrzymanych od 2475 gminnych i miejskich komisji wyborczych, Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości zbiorcze wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r..

1. Wybierano 2477 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w tym w 247 gminach i miastach, gdzie zarejestrowano tylko jednego kandydata
2. Wyboru dokonano w 1584 gminach i miastach.
3. Wykaz wybranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast stanowi załącznik nr 1 do komunikatu.
4. Nie wybrano wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 890 gminach, albowiem żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W tych gminach i miastach, w dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie. Wykaz tych gmin i miast stanowi załącznik nr 2 do komunikatu.
5. Nie wybrano wójta gminy Sosnówka w powiecie bialskim, albowiem jedyny kandydat nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Wyboru wójta dokona rada gminy.
Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Stefan J. JaworskiZAŁĄCZNIKI: Wyniki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz