czwartek, 30 października 2014

Obwodowe Komisje Wyborcze powołania

Komisja wyborcza — kolegialny organ, odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz za nadzór nad samym aktem głosowania.
W Polsce stałym organem wyborczym jest Państwowa Komisja Wyborcza. Inne komisje wyborcze są powoływane dla wykonania określonych zadań:

  • okręgowe komisje wyborcze w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP rejestrują kandydatów oraz ustalają wyniki głosowania i wyniki wyborów w okręgach wyborczych,
  • okręgowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta RP ustalają wyniki głosowania na obszarze ich właściwości terytorialnej,
  • terytorialne (gminne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie oraz dzielnicowe) komisje wyborcze rejestrują kandydatów na radnych w wyborach samorządowych oraz ustalają wyniki wyborów; miejskie i gminne komisje przeprowadzają ponadto wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
  • obwodowe komisje wyborcze organizują głosowanie i nadzorują jego przebieg.

Ponirzej przedstawiam skład Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Miłki.
Informacja pochodzi z kliknij tutaj
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz