poniedziałek, 8 września 2014

Zaproszenie na zebranie sołeckie 10.09.2014

Organizowane przez sołtysa które odbędzie się w Ośrodku Kultury w Miłkach w dniu 10.09.2014 o godzinie:
I termin 18:00,
Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum
2. Wybór Przewodniczącego zebrania
3. Pytana do wójta Stanisława Wąsiakowskiego,
4. Dożynki 2014,
5. Omówienie Planów na 2015 rok funduszu sołeckiego.
5. wolne wnioski
6. Zakończenie Zebrania
Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniu.
Wasz Sołtys
Piotr Krzysztof Dusyn

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz