czwartek, 2 października 2014

„Latarnik wyborczy” - aplikacja umożliwiająca wyborcom porównanie własnych poglądów politycznych

„Latarnik wyborczy” to aplikacja umożliwiająca wyborcom porównanie własnych poglądów politycznych z programami komitetów partyjnych startujących w wyborach powszechnych. http://www.latarnikwyborczy.pl/

Autorem „Latarnika wyborczego” jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, która przygotowuje narzędzie przy okazji wszystkich wyborów powszechnych ( z wyjątkiem samorządowych) od 2005 roku. Z ostatniej wersji aplikacji stworzonej przed wyborami w 2011 skorzystało 500 tysięcy użytkowników.
„Latarnik wyborczy” wpisuje się w nurt działań okołowyborczych zachęcających do świadomego głosowania (vote smart). Zależy nam na tym, by decyzje podejmowane przez obywateli przy urnach były przemyślane i odnosiły się do programów wyborczych kandydatów. Aplikacja nie promuje żadnych partii, komitetu, koalicji wyborczej, ani żadnych konkretnych poglądów politycznych.W niedzielę 25 maja 2014 roku w Polsce po raz trzeci zostaną przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego - jedynej instytucji Unii Europejskiej, której skład wybierany jest co 5 lat w bezpośrednich wyborach powszechnych.
Czym zajmuje się Parlament Europejski?
Parlament Europejski wraz z Radą Unii Europejskiej (w której zasiadają reprezentanci rządów) odpowiada za tworzenie prawa unijnego, które ma znaczący wpływ na kształt naszych krajowych regulacji. Parlament wpływa też na ostateczny kształt budżetu UE i kontroluje działalność pozostałych instytucji wspólnoty.
Zgodnie z postanowieniami Traktatu Lizbońskiego wybór nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej będzie bezpośrednio uzależniony od wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. A to oznacza, że obywatele poprzez głosowanie będą pośrednio wpływać na działania Unii w perspektywie najbliższych 5 lat.
 


Organizatorzy
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną instytucją edukacyjną. Powstała z myślą o poprawie jakości systemu oświaty, upowszechnianiu wiedzy obywatelskiej, promowaniu praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.
CEO ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Otrzymało tytuły Instytucja Pro Publico Bono oraz Najlepsza Inwestycja w Człowieka w konkursie Dobre Praktyki EFS”, a także akredytację Schwab Foundation for Social Entrepreneurship.
Swoje działania rozpoczęliśmy w 1994 roku od wprowadzenia do szkół innowacyjnego programu edukacji obywatelskiej KOSS (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej).
Proponujemy projekty edukacyjne na różne przedmioty szkolne - z zakresu edukacji kulturalnej, ekonomicznej, globalnej, matematyczno-przyrodnicze, w ramach samorządu uczniowskiego i wolontariatu - oparte na lokalnych działaniach uczniów.
Od 2000 roku wspieramy wprowadzanie zmian w szkołach poprzez program Szkoła Ucząca S, prowadzony wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.
Polecamy materiały edukacyjne, warsztaty, coachingowe kursy internetowe, podręczniki.
Pomagamy dyrektorom szkół i nauczycielom efektywniej pracować, a uczniom skuteczniej się uczyć.
Od 2005 roku przy okazji każdych wyborów powszechnych (parlamentarnych i prezydenckich) tworzymy Latarnika Wyborczego - narzędzie internetowe promujące podejmowanie przez obywateli świadomych decyzji wyborczych.
W ramach tegorocznej edycji Latarnika zaprosiliśmy do współpracy znawców tematyki europejskiej oraz badaczy życia społecznego i politycznego, którzy swoją wiedzą wsparli nas w przygotowaniu narzędzia.
Podobne do Latarnika wyborczego narzędzia internetowe z powodzeniem działają w innych krajach (m.in. Stemwijzer w Holandii, Wahl-o-Mat w Niemczech, Ellecsiones.es w Hiszpanii, Wahlkabine w Austrii, Vote Match w Wielkiej Brytanii). W ramach nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego razem z partnerami z innych krajów europejskich stworzyliśmy wspólną pulę stwierdzeń, która pozwoli użytkownikom porównać swoje odpowiedzi ze wskazaniami komitetów partyjnych - także z innych państw członkowskich.
CEO jest częścią profrekwencyjnej koalicji organizacji pozarządowych "Masz głos, masz wybór".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz