Konkursy ogólnopolskie z nagrodami pieniężnymi :)


Nazwa  Satyrykon Legnica 2014
Termin
Termin składania prac upływa 9 lutego 2014 r.
Opis
satyrykon-legnica-konkurs

Organizatorem konkursu jest Legnickie Centrum Kultury.

Konkurs ma charakter otwarty.

W regulaminie czytamy: 
Przedmiotem konkursu są rysunki, grafiki oraz inne dzieła plastyczne i fotograficzne wykonane w dowolnej technice, będące oryginałami – powstałe w ostatnich dwóch latach (2013-2014)  i zakwalifikowane przez autorów do działów:I: Ż A R T II: S A T Y R A (preferowane rysunki bez podpisów).
 
Nagrody
W konkursie przewidziane są następujące nagrody:
♦ GRAND PRIX SATYRYKONU 2014 – szczerozłoty kluczyk oraz nagroda pieniężna w wysokości 8 000 zł,
♦ 
2 złote medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 6 000 zł,♦ 2 srebrne medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 5 500 zł,
♦ 
2 brązowe medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 5 000 zł,
♦ 
4 wyróżnienia po 4 000 zł każde,
♦ 
nagroda dyrektora Legnickiego Centrum Kultury za fotografię, w wysokości 4 000 zł,
♦ 
nagroda Prezydenta Legnicy w wysokości 4 000 zł
Organizatorzy przewidują również przyznanie nagrody dla autora najlepszego DEBIUTU 
wraz z organizacją autorskiej wystawy w Galerii SATYRYKON w ramach programu imprezy Satyrykon 2014.
Opłaty
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Nazwa 

II Ogólnopolskie Biennale Plakatu Szkół Plastycznych
„Granice wolności” – Gdynia 2014

Termin
Termin zgłaszania prac upływa 9 maja 2014 r.
Opis
zsplat-w-gdyni

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół plastycznych z całej Polski.

Tematem są „Granice wolności”. W regulaminie czytamy: Wolność jest jedną z najważniejszych wartości we współczesnym świecie, często rozumianą przez ludzi w rozmaity sposób. Pojawia się zatem ciągle aktualne pytanie o jej granice. Człowiek będąc świadomym koniecznych ograniczeń zewnętrznych i wewnętrznych, zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest ona absolutna i musi łączyć się z odpowiedzialnością. Oczekujemy na prace, które w formie plakatu poruszą treści związane nie tylko ze skutkami przekraczania granic wolności, ale przede wszystkim będą propagować zasady tolerancji, humanizmu i poszanowania godności drugiego człowieka.

Format plakatu: B2 (500 × 707 mm).
Technika wykonania pracy może być dowolna.
Nagrody
Nagrody regulaminowe:
♦ Grand Prix
♦ Złoty Medal
♦ Srebrny Medal
♦ Brązowy Medal
♦ Nagroda Specjalna
Opłaty
Udział w konkursie jest bezpłatny.

Nazwa 

Ogólnopolski Konkurs Malarski „Warszawski Pejzaż”

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 stycznia 2014 r.
Opis
warszawski-pejzaz-konkurs-malarski

Organizatorem konkursu jest Fundacja Sztuki Polskiej Art Gersonica z siedzibą w Warszawie.

W konkursie mogą wziąć udział artyści posiadający obywatelstwo polskie i kwalifikacje potwierdzone przynajmniej jednym z poniższych dokumentów:
1. dyplom magisterski polskiej lub zagranicznej uczelni artystycznej,
2. licencjat polskiej szkoły wyższej na kierunku artystycznym,
3. uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka nadane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wcześniej – Ministerstwo Kultury i Sztuki,
4. uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka nadane przez Związek Polskich Artystów Plastyków wraz z aktualną legitymacją członkowską ZPAP,
5. dyplom magisterski polskiej szkoły wyższej na kierunku artystycznym,
6. dyplom magisterski lub licencjat polskiej szkoły wyższej na kierunku architektura oraz
architektura krajobrazu,
7. licencjat polskiej uczelni artystycznej,
8. wpis w indeksie na IV lub V rok jednolitych studiów magisterskich polskiej uczelni
artystycznej albo polskiej szkoły wyższej na kierunku artystycznym.

Prace, wykonane w dowolnej technice malarskiej, mogą być zgłaszane w pięciu kategoriach:
♦ Pejzaż miejski,
 Warszawska społeczność,
 Historia Warszawy,
♦ Osobliwości Warszawy,
 Satyra polityczna.
Nagrody
Laureaci konkursu otrzymują następujące nagrody:
♦ statuetka „Gersonica” i certyfikat laureata,
♦ udział w wystawie laureatów konkursu w Rzymie w 2014 roku,
♦ udział w trzech zbiorowych wystawach zwycięskich prac konkursu, zorganizowanych w 2014 roku w znanych galeriach sztuki w Polsce,
♦ wspieranie laureatów po zakończeniu konkursu przez promocję ich dorobku podczas różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez Fundację Sztuki Polskiej Art Gersonica w kraju i za granicą.
Opłaty
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.


Nazwa 

VIII Toyota Dream Car Art Contest
Samochód marzeń 2014 

Termin
Prace można zgłaszać od 15 stycznia do15 marca 2014 r.
Opis
toyota dream-car-art-contest-konkurs-plastyczny

Organizatorem konkursu jest Toyota Motor Corporation.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
 poniżej 8 lat
• 8-11 lat
• 12-15 lat

Tematem konkursu jest samochód marzeń.

Prace konkursowe mogą być wykonane pastelami, mazakami, markerami, farbami itp.
Ilustracje powinny być kolorowe. Tło musi być wypełnione.
Wymiary pracy: format A3 lub format gazety tabloidowej.

Nie będą przyjmowane prace cyfrowe, kolaże, wydzieranki, wyklejanki itp.
Nagrody
W konkursie krajowym nagrodami są iPady mini, iPody touch, iPody nano.

Laureaci konkursu krajowego wezmą udział w konkursie międzynarodowym. Głównymi nagrodami są wycieczki do Japonii w sierpniu 2014 r.
Opłaty
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Źródło
Witam,
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Olecko organizuje II edycję konkursu fotograficznego „Pocztówka dla Europy” – pod hasłem „Mam prawo do …”. Konkurs skierowany jest do uczniów IV – VI klas szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie Informacji o konkursie. W załączeniu przesyłamy pocztówkę z I edycji konkursu, Regulamin konkursu oraz Plakat informacyjny do wykorzystania.

Notka o konkursie:
Zrób „Pocztówkę dla Europy”!
Prawa obywateli Unii Europejskiej widziane oczami młodych ludzi - zrób ciekawe zdjęcie i weź udział w konkursie fotograficznym „Pocztówka dla Europy” II edycja pod hasłem „Mam prawo do …” organizowanym przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Olecko. Na autorów najlepszych projektów czekają nie tylko cenne nagrody – na podstawie zdjęć wydane zostaną pocztówki! Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2013 r.

Pozdrawiam
Anna Naumczyk-Szałaj
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Olecko
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
19-400 Olecko
ul. Kolejowa 31 pok. 2
tel./ fax: 87 621-05-83

Masz pytanie na temat Unii Europejskiej?
Zadzwoń: 00 800 6 7 8 9 10 11

 

 

 

 

 

Konkurs „WF Jest fajny”

sportWydarzenie jest organizowane przez Ministerstwo Sportu w ramach kampanii „Stop Zwolnieniom z WF”.

Konkurs polega na wykonaniu fotografii lub filmu z zajęć wychowania fizycznego. Zdjęcia lub film mogą mieć charakter grupowy oraz indywidualny i powinny pokazywać, w jaki sposób zajęcia z wychowania fizycznego można uatrakcyjnić, zwiększyć zaangażowanie uczniów.

Materiały należy wysyłać na adres e-mail Ministerstwa Sportu i Turystyki – stop.zwolnieniom@msport.gov.pl, a wypełnione zgłoszenie konkursowe na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Stop Zwolnieniom z WF”. Filmy można przesyłać wyłącznie drogą pocztową.

Prace należy przesyłać do 18 listopada 2013 roku. Spośród nich komisja wyłoni pięciu laureatów, których nazwiska ogłosi 29 listopada. Nagrodą będzie nagranie zajęć wychowania fizycznego oraz wyemitowanie ich przez Telewizję Polską S.A. w programie TVP Sport.Nazwa 
Doodle 4 Google 2013
Termin
Termin zgłaszania prac upływa 2 grudnia 2013 r.
google-doodle-konkurs
Opis
Organizatorem konkursu jest Google Ireland Limited.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Uczestnicy mają za zadanie stworzyć doodla (logo Google). 
W tym roku hasłem konkursu jest „Mój pomysł na pomaganie innym”.

Prace powinny być dwuwymiarowe i możliwe do zeskanowania. 
Można je wykonać przy użyciu farb, ołówków, kredek świecowych, flamastrów i markerów, kredy, 
pasteli, węgla itp. Pracę można stworzyć również na komputerze.

Każdy uczeń może przedstawić tylko jedną pracę konkursową. 
Zgłoszenia przesyłają nauczyciele lub rodzice. 
Nagrody
W konkursie przewidziane są następujące nagrody:
nagroda główna – stypendium w kwocie 15 000 zł;
♦ szkoła zwycięzcy otrzyma dotację technologiczną od Google w kwocie 25 000 zł;
♦ praca konkursowa zwycięzcy będzie prezentowana na stronie głównej Google w Polsce 12 stycznia 2014 r.;
♦ każdy z 15 krajowych finalistów otrzyma tablet Google Nexus 7 (32 GB, wifi) o wartości około 1500 zł i koszulkę Doodle 4 Google, a także zostanie wymieniony na stronie internetowej;
♦ każdy z 300 autorów prac wybranych we wstępnej ocenie otrzyma koszulkę Doodle 4 Google.
Opłaty
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Rysunek miesiaca 2013


Termin składania prac: 2013-12-31
Data zakończenia: 2013-12-31
Strona www: http://konkursy-plastyczne.pl/contests/29/rysunek-miesi%C4%85ca-2013
Status: Otwarty
Pula nagród: Każdego miesiąca będą przyznawane następujące nagrody:
- jedna nagroda w wysokości 1000 zł,
- dwie równorzędne nagrody po 500 zł,
- 5 wyróżnień honorowych.

W finale rocznym zostaną przyznane następujące nagrody:
1 miejsce – 2000 zł,
2 miejsce – 1500 zł,
3 miejsce – 1000 zł,
- nagroda w postaci indywidualnej wystawy w Muzeum Karykatury dla jednego z finalistów.
Zasięg:Ogólnopolski ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszam wszystkich mieszkańców którzy spełniają warunki konkursu do udziału w nim są przewidziane spore nagrody dla najleprzych prac. Pozdrawiam i miłej lektury :) wasz sołtys Piotr Krzysztof Dusyn 

 

VIII Olsztyńskie Biennale Sztuki – O Medal Prezydenta

Termin składania prac upływa 19 września 2013 r.
Biennale organizowane jest przez Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie oraz Zarząd Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Konkurs ma zasięg regionalny. Mogą w nim uczestniczyć artyści należący do olsztyńskiego okręgu ZPAP, członkowie Koła Młodych przy ZPAP okręgu olsztyńskiego oraz artyści niezrzeszeni, posiadający dyplom ukończenia wyższej uczelni artystycznej lub wydziałów i kierunków artystycznych, zameldowani na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Konkurs obejmuje następujące dziedziny:
- malarstwo,
- rysunek,
- grafika warsztatowa,
- rzeźba i ceramika,
- tkanina artystyczna,
- projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe,
- techniki multimedialne,
- instalacje, obiekty,
- fotografia.

W każdej dziedzinie uczestnik może zgłosić maksymalnie po trzy prace, które powstały w ostatnich dwóch latach.

Grand Prix VII Olsztyńskiego Biennale Sztuki
Anna-DronskaAnna Drońska, z cyklu „Opuszczone” – „Odzyskane – Obraz 2”, „Opuszczone” – „Odzyskane – Obraz 3”
 
Jury wybierze prace na wystawę pokonkursową i przyzna nagrody:
♦ Grand Prix – Medal Prezydenta: 5 000 zł,
♦ I nagroda: 4 000 zł,
♦ II nagroda: 3 000 zł,
♦ III nagroda: 2 000 zł,
♦ wyróżnienia: 1 000 zł.
Oryginały prac należy dostarczyć do Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie. 
Opłata za uczestnictwo w konkursie wynosi 50 zł.
Strona Organizatora 
Regulamin konkursu  http://www.aktualnekonkursy.pl


 Kolejny konkurs to:

Photo Prestige

Konkurs trwa do 14 września 2013 r.
photo-prestige-konkurs-fotograficzny

Organizatorem konkursu jest firma K-Consult, oficjalny dystrybutor na Polskę marki Sigma.

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Aby wziąć w nim udział, należy polubić fanpage Sigma ProCentrum na Facebooku.

Konkurs odbywa się pod hasłem „Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj. Śnij. Odkrywaj”.
W regulaminie czytamy: Pokaż o czym marzysz, śnisz, czego pragniesz…? Co planujesz odkrywać, zdobywać i co dodaje Ci skrzydeł? Może jest coś na co spojrzałeś inaczej niż dotychczas? Zaczaruj wszystkich swoim spojrzeniem, pokaż swój punkt widzenia.
W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
♦ I miejsce – bon o wartości 2 000 zł do zrealizowania na stronie www.sigma-sklep.pl;
♦ II miejsce –  zestaw akcesoriów fotograficznych o wartości około 1750 zł (plecak ESLRC206 marki Case Logic, statyw Sprint PRO EZ marki Slik,  filtr Super DHG Circular PL 67mm marki Marumi, mikrofon MK-100 Hähnel);
♦ III miejsce – zestaw akcesoriów fotograficznych o wartości około 850 zł (plecak ESLRC206 marki Case Logic oraz statyw Sprint PRO EZ marki Slik).
Zdjęcia należy przesyłać za pośrednictwem aplikacji konkursowej na fanpage'u Sigma ProCentrum na Facebooku.
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
Strona Organizatora (Facebook) https://www.facebook.com/SigmaProCentrumRegulamin konkursu Koleiny konkurs spierzcie sie terminy gonią :)
 
Weź udział w rekrutacji
na stanowisko
fotografa-podróżnika.

Zwycięzca wyłoniony na drodze trzyetapowego konkursu pojedzie w tygodniową podróż, by przygotować reportaż z dowolnie wybranego zakątka Europy.

Otrzyma ponadto aparat z 30-krotnym zoomem Fujifilm HS35. Tym modelem zbliży wymarzone miejsce.

Fujifilm gwarantuje wynagrodzenie wysokości 2000 złotych netto oraz pokrycie kosztów wyprawy. zwiń

„Zbliż Europę” to konkurs dla osób, które chcą w ciekawych warunkach testować sprzęt fotograficzny, nie boją się wyzwań, a ponadto odnajdują się w roli reportera.

Pierwszym zadaniem – poza rejestracją – jest wgranie zdjęcia „Zbliżenie”, wykonanego dowolnym aparatem. Zgłaszać się można do 25 sierpnia.
26 sierpnia ogłoszona zostanie treść drugiego zadania,
a 6 września trzeciego i ostatniego. Rekrutację wygra osoba, która najciekawiej i najbardziej starannie wykona zadania.

Ponadto, zwycięzca ma szansę na debiut zawodowy w redakcji magazynów Podróże i Foto-Kurier. Miesięcznik „Podróże” oceni projekt zrealizowany przez laureata pod kątem ciekawie zrobionego reportażu.

Recenzja aparatu HS35 napisana podczas podróży, zostanie opublikowana na łamach magazynu Foto-Kurier.

Spełniaj marzenia. Weź udział!

Regulamin: http://zblizeurope.fujifilm.pl/regulamin.html

Fujifilm HS35


Koleiny konkurs :)

Viva! Photo Awards 2013

Termin nadsyłania zdjęć upływa 10 października 2013 r.
viva-photo-awards


Organizatorem konkursu jest „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie.

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zdjęcia można zgłaszać w 5 kategoriach:
♦ moda,
♦ portret,
♦ beauty,
♦ zdjęcie zrobione telefonem (cuda natury),
♦ reportaż.

Na konkurs można przesyłać zdjęcia wykonane w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 10 października 2013 r.
Zdjęcia oceni jury w składzie: Ryszard Horowitz, Chris Niedenthal, Robert Wolański, Gosia Baczyńska, Katarzyna Przybyszewska, Marek Knap.

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
♦ Grand Prix w postaci:
- możliwości samodzielnego zrealizowania sesji zdjęciowej dla czasopisma „VIVA!”,
- 5-dniowego wyjazdu na festiwal fotografii do Francji dla 2 osób,
- 7-dniowych wczasów w Europie;
♦ zwycięzcy w każdej z pięciu kategorii otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 25 000 zł.
 
Zgłoszenia należy przesyłać przez stronę konkursu.
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
Strona konkursu 
Regulamin konkursu   http://www.photo-awards.viva.pl/index.php?pages=regulamin


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz