środa, 4 lutego 2015

Ogłoszenie o naborze "ŻEGLARSKIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

logo

zwa2 
pfron mZadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zapraszamy do udziału w projekcie
"ŻEGLARSKIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"
Uwaga: realizacja projektu uzależniona od podpisania umowy o dofinansowaniu zadania z PFRON. . Nabór uczestników zgodny z zatwierdzonym harmonogramem zadania.
Opis projektu


Cel: Celem żeglarskich warsztatów artystycznych jest zwiększenie samodzielności , aktywności społecznej, integracja i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, poprzez ich udział w programie łączącym edukację kulturalno-artystyczną i sztukę, z żeglarstwem. Poznanie i nauka nowych technik wykonywania prac, oraz nauka żeglowania.
Organizator: Regionalna Sekcja Mazowiecka PZŻN w Otwocku
-Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
- Uczestnicy to osoby pełnoletnie z niepełno sprawnościami, z terenu w różnym stopniu niepełnosprawności, młodzież, dorośli i osoby starsze, w tym osoby na wózkach inwalidzkich z terenu kraju. Doświadczenie artystyczne i żeglarskie nie jest wymagane.
Planujemy zorganizowanie warsztatów dla osób niepełnosprawnych uzdolnionych artystycznie. Uczestnicy to osoby niepełnosprawne z terenu kraju, młodzież, dorośli , osoby starsze w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, oraz osoby z wadami wzroku. Uczestnicy będą brali udział w zajęciach artystycznych polegających na poznawaniu nowych technik plastycznych, będą tworzyli swoje prace przy użyciu tradycyjnych materiałów plastycznych a także tworzywa przyrodniczego. Zajęcia będą prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry pedagogiczno-artystycznej, oraz wolontariuszy. Udział w rejsie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w mediach.
- Nabór przyjmowanie dokumentacji zgłoszeniowej od uczestników do dnia 30.04.2015r
ILOŚĆ MIEJSC NA WARSZTATACH OGRANICZONA!!!
Pierwszeństwo w przyjęciu na rejsy mają:
1) osoby z małych miejscowości
2) osoby niekorzystające dotychczas z takiego dofinansowania.
O przyjęciu uczestnika decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie: - kompletności, staranności wypełnienia dokumentów, terminu dostarczenia - po otrzymaniu informacji od organizatora o zakwalifikowaniu się do projektu
wpłata kaucji zwrotnej w kwocie 250zł w terminie 3 dni od zakwalifikowania do udziału. Zwrot kaucji w dniu zakończenia warsztatów.
Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej nie mogą być przyjęci do projektu.
Terminy :
I warsztaty- 18.05 – 30.05.2015
II warsztaty - 01.06-14.06.2015
III warsztaty – 30.06 - 13.07.2015
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej 11–500 Giżycko, ul. Moniuszki 24,
Koszt dojazd pokrywa uczestnik. Parkowanie samochodów wyłącznie na wyznaczonych miejscach.
Warunki uczestnictwa:
- ukończone 18 lat
- posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, oraz zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu, stwierdzającego "brak przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa"
- spełnienie warunków i zasad rekrutacji uczestników, oraz wysłanie w terminie wymaganych wypełnionych. kompletnych dokumentów zgłoszeniowych
- ankiety-zgłoszenia wypełniać pismem drukowanym, ankiety nieczytelne nie będą rozpatrywane
- wysłanie w terminie do dnia 30.04.2015r, kompletnych dokumentów zgłoszeniowych uczestnika, na adres:
Regionalna Sekcja Mazowiecka PZŻN w Otwocku Ul. Olsztyńska 3/32, 11-500 Giżycko "POKŁADY NADZIEI - rejs nr..."
- po otrzymaniu informacji od organizatora(tel,sms,@)) o zakwalifikowaniu sie na rejs wpłata zwrotnej kaucji w terminie 3 dni, przelewem na konto organizatora zwrotnej kaucji gwarancyjnej w wysokości 250zł. ( dane do przelewu: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Giżycku, Nr. konta 41 1500 1298 1212 9005 7935 0000 , tytułem- kaucja zwrotna warsztaty nr.....)
DOKUMENTY DO POBRANIA
1. Ankieta zgłoszenie
2.Regulamin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz