środa, 13 grudnia 2017

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECANYCH SEKTOROWI POZARZĄDOWEMU W 2018 ROKU W GMINIE MIŁKI.


Gmina zaprasza organizacje pozarządowe do wskazania osób do pracy w komisjach w następujących obszarach:
1. kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
3. ochrony i promocji zdrowia,
4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
5. turystyki i krajoznawstwa, 
6. wsparcie ofert realizacji zadań publicznych (wsparcie wkładu własnego organizacji) w zakresie określonym w punkcie 1-5. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz