wtorek, 18 października 2016

Granty na konsultacje planów miejscowych


Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza samorządy gminne do udziału w projekcie „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”. Trwa nabór gmin do projektu.

Celem projektu jest przygotowanie gminnych urzędników do prowadzenia i promocji dialogu w planowaniu przestrzennym. Konsultacje są obowiązkowym elementem procedury uchwalania planów miejscowych. W czasie projektu zostaną zaplanowane i przeprowadzone konsultacje społeczne jednego z przygotowywanych przez samorząd planów. Urzędy gmin otrzymają granty na ich realizację oraz wsparcie techniczne i doradcze.  Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj [http://crm.fundacjawspomaganiawsi.pl/zapisy/NP/formularz. Formularz i zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania się listy uczestników.
Dla kogo?

    30 samorządów wiejskich i miejsko-wiejskich do 20 tys. mieszkańców,
    samorządów planujących rozpoczęcie konsultacji planu miejscowego jesienią 2016 lub na początku 2017 r.,
    preferencje dla gmin mierzących się z licznymi wyzwaniami w planowaniu przestrzennym (pytamy o nie w ankiecie zgłoszeniowej do projektu).

W jaki sposób?

We współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi urzędnik zajmujący się planowaniem przestrzennym przygotuje Indywidualny Plan Konsultacji (IPK). Gmina otrzyma grant na realizację, którego wysokość będzie zależała od przyjętego IPK (średnio ok. 27000 zł). Każda gmina otrzyma wsparcie doradcze w postaci architekta/urbanisty i eksperta od konsultacji oraz techniczne w postaci narzędzi konsultacji w tym aplikacji internetowych usprawniających pracę. Odbędą się 3 dwudniowe spotkania dla urzędników służące wymianie doświadczeń i pogłębianiu wiedzy na temat planowania przestrzennego.
Harmonogram

    Do września 2016 – wybór gmin
    Październik i listopad 2016 – I warsztaty inicjujące prace w projekcie
    Od październik do grudnia 2016 – wypracowanie IPK
    Styczeń 2017 – podpisanie umów i przekazanie pierwszych transz grantów
    Od lutego 2017 do grudnia 2018 – realizacja IPK, przekazanie kolejnych transz grantów, odbędą się 3 dwudniowe warsztaty dla urzędników

Przekazywanie i rozliczanie grantów

Granty będą rozliczane na podstawie zadań wykonanych w ramach IPK, a nie na podstawie dokumentów księgowych.
Rekrutacja

Samorządy zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz dostępny jest tutaj [http://crm.fundacjawspomaganiawsi.pl/zapisy/NP/formularz. Formularz będzie dostępny do wyczerpania listy uczestników..

Po przesłaniu formularza otrzymają Państwo wysłaną na podany mail ankietę z pytaniami dotyczącymi sytuacji planistycznej w gminie oraz przyjmowanym planem miejscowym. Na tej podstawie, a także na podstawie rozmów i spotkań podejmiemy decyzję o zakwalifikowaniu do projektu.
Kontakt

Projekt realizuje zespół Fundacji Wspomagania Wsi. Wszelkie pytanie prosimy kierować do: Krystian Połomski (kpolomski@fww.pl), Jacek Pietrusiak (jpietrusiak@fww.pl) lub na adres naszaprzestrzen@fww.pl.
O projekcie i o programie

Projekt „Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota dofinansowania wynosi 1 566 987 PLN, w tym z EFS 1 320 649 PLN
Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie internetowej :
 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/219-usprawnienie-procesow-inwestycyjno-budowlanych-i-planowania-przestrzennego/#Informacje o naborze

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz