środa, 8 czerwca 2016

Rezygnacja sołtysa 10.06.2016


W związku z moją rezygnacją z funkcji sołtysa sołectwa Miłki, którą miałem zaszczyt piastować 5 lat, dziękuję wszystkim mieszkańcom sołectwa za współpracę, trud i wysiłek jaki wspólnie włożyliśmy w dokonanie zmian w naszym sołectwie.


Dzięki życzliwości mieszkańców oraz gminy, na którą mogłem liczyć udało nam się zrealizować wiele projektów takich jak: "ławeczka dla sąsiada, plac zabaw dla dzieci, biesiady sołeckie oraz wycieczki, ulica mazurska, pomost na naszym jeziorze, aleja jesionowa,wiata przystankowa w Staświnach wraz z oświetleniem solarnym, kwiaty co roku w naszej miejscowości"i wiele innych wartościowych projektów wspólnie tworzonych z gminą jak na przykład projekt rewitalizacji naszej miejscowości z fontanną w jej centrum i promenada nad głównym brzegiem, w którym też mam swój udział.

To co udało się osiągnąć to rezultat wspólnej pracy wielu osób, ich wsparcia i zaufania.  W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować za pomoc, na którą mogłem liczyć.

Niestety w ciągu mojej kadencji nie obyło się bez porażek do których zaliczam dwie największe z nich to: brak świetlicy oraz zanieczyszczone jezioro w naszej miejscowości.

Moja rezygnacja związana jest z moją sytuacją zawodową, a mówiąc dokładniej z jej brakiem, brak pracy, a co za tym źródła dochodów nie pozwala mi na stabilne życie w mojej miejscowości. Zmusiło mnie to do szukania pracy za jej granicami znalazłem ją aż w Niemczech, praca ta nie pozwala mi na należyte wykonywanie obowiązków sołtysa. Praca sołtysa wymaga zaangażowania nie tylko czasu ale także środków finansowych własnych, jest to praca społeczna na którą obecnie mnie nie stać:).

Mam nadzieję że będę mógł w przyszłości znów wrócić do pracy społecznika którą lubię. Jeszcze raz dziękuję i życzę nowemu sołtysowi by doprowadził do końca wszystkie rozpoczęte przez niego projekty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz