Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

Szukaj na tym blogu

Ładuję...

środa, 17 czerwca 2015

Resort finansów przyjmuje na staże, praktyki, wolontariat.

Biuro Finansowe Ministerstwa Środowiska zaprasza studentów lub absolwentów studiów na trwające trzy miesiące staże, praktyki i wolontariat. 

Biuro Finansowe Ministerstwa Środowiska zajmuje się planowaniem, księgowością i sprawozdawczością.
Od kandydatów wymaga się dobrej znajomości programu Excel w wersji 2010 lub 2013. Osoby zainteresowane obowiązują różne zestawy dokumentów, w zależności od wybranej możliwości. W przypadku praktyk studenci powinni wypełnić i złożyć formularz aplikacyjny, zaświadczenie o odbywanych studiach lub skierowanie na zajęcia praktyczne. Osoby zainteresowane stażem zobowiązane są do zarejestrowania się we właściwym dla miejsca zameldowania urzędzie pracy oraz do wypełnienia i złożenia formularza aplikacyjnego wraz z dyplomem lub zaświadczeniem o ukończeniu studiów.
Z kolei studenci i absolwenci starający się o przyjęcie na wolontariat powinni wypełnić i złożyć formularz aplikacyjny oraz przedstawić zaświadczenie z uczelni poświadczające status studenta lub kserokopię dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu studiów oraz CV. Nabór trwa cały rok.  
Więcej informacji w bazie Eurodesk Polska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz